Bayaran balik sepenuhnya

Bayaran balik sepenuhnya kepada tetamu bagi pembatalan yang dibuat 5 hari sebelum ketibaan jika mereka terpaksa membatalkan.

Tiada bayaran balik

Tiada bayaran balik bagi pembatalan dibuat dalam tempoh 4 hari sebelum tarikh Daftar-Masuk.

Pindaan Dasar pembatalan

Kami berhak mengemas kini segala polisi pembatalan kami dari masa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda mengenai sebarang perubahan dengan menyiarkan dasar pembatalan baru di Laman ini.

Kami akan memberitahu anda tahu melalui e-mel dan/atau satu notis yang jelas tentang perkhidmatan kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan mengemaskini “tarikh berkuatkuasa” di bahagian atas polisi pembatalan ini.

Anda dinasihatkan untuk mengkaji semula polisi pembatalan ini dari semasa ke semasa untuk apa-apa perubahan. Perubahan kepada polisi pembatalan adalah berkesan apabila ianya disiarkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai polisi pembatalan ini, sila hubungi kami:

Melalui e-mel: admin@skyhomestay.my