Dasar privasi

Tarikh kuatkuasa: 22 Mac 2019

Skyhomestay (“kami”, “kami” atau “kami”) beroperasi di laman web https://skyhomestay.my (“Perkhidmatan”).

Ini laman memberitahu anda tentang polisi-polisi kami mengenai pengumpulan, menggunakan dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan perkhidmatan kami dan pilihan-pilihan yang telah anda kaitkan dengan data tersebut. Dasar privasi kami untuk Skyhomestay dicipta dengan bantuan Generator dasar privasi percuma.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan perkhidmatan. Dengan menggunakan perkhidmatan, anda bersetuju kepada koleksi dan penggunaan maklumat selaras dengan dasar ini. Melainkan sebaliknya ditakrifkan dalam polisi privasi ini, terma-terma yang digunakan dalam polisi privasi ini mempunyai makna yang sama seperti terma-terma dan syarat, boleh diakses dari https://skyhomestay.my kami

Pengumpulan dan penggunaan maklumat

Kami mengumpulkan beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk memberi dan meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis-jenis Data yang dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda untuk memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti (“Data Peribadi”). Secara peribadi maklumat peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

Alamat e-mel
First name dan last name
Nombor telefon
Alamat, Negeri, Wilayah, kod ZIP/Poskod, bandar
Biskut dan Data penggunaan
Data penggunaan

Kami juga mengunpul maklumat bagaimana Perkhidmatan diakses dan digunakan (“Data penggunaan”). Data penggunaan ini boleh menyertakan maklumat seperti alamat protokol Internet komputer anda (seperti alamat IP), jenis pelayar, versi pelayar, halaman perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh kunjungan anda, masa yang digunakan pada halaman tersebut, peranti unik Pengenalan dan lain-lain data diagnostik.

Pengesanan & Cookies Data

Kami menggunakan kuki dan teknologi pengesanan untuk menjejak aktiviti tentang perkhidmatan kami dan memegang maklumat tertentu.

“Cookies” adalah fail kecil Jumlah data yang mungkin termasuk pengenalan tanpa nama yang unik. Biskut akan dihantar kepada penyemak imbas anda dari tapak web dan disimpan pada peranti anda. Penjejakan teknologi juga digunakan adalah isyarat, tag, dan skrip untuk mengumpul dan mengesan maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan Bilakah kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh biskut kami menggunakan:

Session Cookies. Kami menggunakan Cookies sesi untuk mengendalikan perkhidmatan kami.
Keutamaan Cookies. Kami menggunakan Cookies keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai pengesetan.
Keselamatan Cookies. Kami menggunakan Cookies Keselamatan bagi tujuan keselamatan.
Penggunaan Data

Skyhomestay menggunakan data yang dikumpul untuk tujuan yang pelbagai:

Untuk menyedia dan menyelenggara Perkhidmatan
Untuk memberitahu anda tentang perubahan atas perkhidmatan kami
Untuk membolehkan anda untuk mengambil bahagian dalam ciri-ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
Memberi khidmat pelanggan dan sokongan
Untuk menyediakan analisis atau maklumat berharga supaya kami boleh meningkatkan lagi Perkhidmatan
Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan
Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu-isu teknikal
Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, maklumat mungkin dipindahkan ke — kini dan di Selenggara terakhir — komputer yang terletak di luar negeri anda, Wilayah, negara atau kuasa Kerajaan lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, Sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya tiada.

Kebenaran anda untuk dasar privasi ini diikuti oleh penyerahan maklumat tersebut merupakan persetujuan pemindahan itu.

Skyhomestay akan mengambil segala langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dianggap selamat dan selaras dengan dasar privasi ini dan tiada pemindahan data peribadi anda akan mengambil tempat untuk sesebuah organisasi atau sesebuah negara melainkan terdapatnya baki yang mencukupi kawalan dalam Letakkan termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Keperluan undang-undang

Skyhomestay mungkin mendedahkan Data peribadi anda dalam kepercayaan keyakinan yang baik bahawa tindakan tersebut adalah perlu:

Untuk mematuhi suatu obligasi undang-undang
Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta daripada Skyhomestay
Untuk mencegah atau menyiasat salah laku yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna dalam perkhidmatan atau orang awam
Untuk melindungi terhadap liabiliti undang-undang
Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting untuk kita, tetapi ingatlah bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah elektronik Menyimpan 100 selamat. Sementara kita berusaha untuk menggunakan cara-cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan yang mutlak.

Pembekal Perkhidmatan

Kita boleh menggunakan pihak ketiga Syarikat dan individu untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“penyedia perkhidmatan”), untuk menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami, untuk menjalankan perkhidmatan berkaitan perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga yang mempunyai akses kepada Data peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas pihak kami dan diwajibkan tidak bermaksud untuk mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Pautan ke laman lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda klik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Dinasihatkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi bagi setiap laman web yang anda melawat.

Kita tidak memiliki berpandu atas dan tidak bertanggungjawab atas kandungan, dasar privasi atau amalan tapak pihak ketiga atau perkhidmatan.

Privasi Kanak-Kanak

Perkhidmatan kami alamat sesiapa di bawah umur 18 (“anak”).

Kami tidak akan mengumpulkan maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah umur 18 tahun. Jika anda seorang ibu atau bapa atau penjaga dan anda akan menyedari bahawa anak-anak anda telah membekalkan kami dengan Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kita menyedari bahawa kami telah mengumpul Data peribadi daripada anak-anak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kita mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Perubahan kepada dasar privasi ini

Kita boleh mengemas kini dasar privasi dari masa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda mengenai sebarang perubahan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu anda tahu melalui e-mel dan/atau satu notis yang jelas tentang perkhidmatan kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan mengemaskini “tarikh berkuatkuasa” di bahagian atas dasar privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk mengkaji semula polisi privasi ini dari semasa ke semasa untuk apa-apa perubahan. Perubahan kepada dasar privasi ini adalah berkesan apabila ianya disiarkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai dasar privasi ini, sila hubungi kami:

Melalui e-mel: admin@skyhomestay.my